Zróbmy sobie szkołę
  • Nowy
W Dolinie MuminkówW Dolinie Muminków
  • Nowy
Twój genialny mózg
  • Nowy
Podręczniki do nauki języka polskiego dla dzieci polonijnych

Podręczniki do nauki języka polskiego dla dzieci polonijnych

Opublikowany : - Kategorie : Dwujęzyczność , Polskie Szkoły

Jak wybrać najlepszy podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci? 

Wielu rodziców i nauczycieli w polskich szkołach sobotnich stawia sobie pytanie: ‘Jakich podręczników używać w pracy z dziećmi, dla których język polski jest drugim językiem?’. 

To pytanie zadawał sobie zapewne każdy nauczyciel polonijny, który w swojej pracy korzystał z podręczników napisanych dla potrzeb szkół w Polsce. Szkoły sobotnie poza granicami Polski, w których dziecko uczy się języka polskiego z elementami historii i geografii Polski, poświęcają na naukę 3 – 4 godziny tygodniowo.

W tak krótkim czasie nie można przerobić całego materiału zawartego w podręcznikach przygotowanych dla szkół w Polsce. Podręczniki te nie są w całości wykorzystane przez uczniów albo służą uczniowi przez 2 lata nauki. Takie rozwiązanie może powodować dezorientację oraz przyczynić się do zniechęcenia dziecka do dalszej nauki.  

Księgarnia internetowa Czytam i mówię po polsku wspiera dzieci, rodziców i nauczycieli w rozwoju dwujęzyczności. Dostarczamy wartościowe materiały edukacyjne do nauki języka polskiego jako obcego oraz historii, geografii i kultury Polski.

Najbardziej popularnym rozwiązaniem dla polskich szkół sobotnich są materiały napisane specjalnie dla ich potrzeb. Taką serią jest właśnie seria podręczników Małgorzaty Pawlusiewicz, która wspaniale sprawdza się w pracy z dziećmi polonijnymi.

Podręczniki podobają się zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Wykorzystywane są również przez rodziców, którzy sami uczą dzieci języka polskiego, a chcą robić to systematycznie, z pomocą sprawdzonych i rzetelnie przygotowanych materiałów.

Podręczniki napisane zostały przez Małgorzatę Pawlusiewicz. Autorka ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci na emigracji oraz w kształceniu nauczycieli polonijnych. Jej materiałów używają szkoły polonijne na całym świecie, w tym ponad 200 szkół w Wielkiej Brytanii i w Europie. 

Największą zaletą tych podręczników jest dostosowanie materiału do specyficznych potrzeb dzieci polonijnych uczących się języka polskiego jako drugiego. Każdy podręcznik zawiera ilość jednostek lekcyjnych zgodną z ilością zajęć w szkole polonijnej (32 - 35 zajęć rocznie, 3-4 godziny tygodniowo). Podręczniki te zapewniają uczniom ciągłości nauczania, ponieważ każdy podręcznik jest kontynuacją poprzedniej części. 

Język polski jako obcy - dlaczego warto korzystać z materiałów dostosowanych do potrzeb szkół polonijnych na emigracji?

Korzyści ze stosowania serii podręczników M. Pawlusiewicz dla dzieci, nauczycieli i rodziców: 

Na każdy rok nauki przypada podręcznik (czytanka) i zeszyt ćwiczeń ortograficzno-gramatycznych

Każdy podręcznik podzielony jest na 32 – 35 bloków lekcyjnych

Każdy kolejny podręcznik jest kontynuacją metodyczną i merytoryczną podręcznika z poprzedniej klasy; powtarza lub przypomina rzeczy istotne, uzupełnia i poszerza wiadomości,

Układ podręcznika charakteryzuje się dużą przejrzystością, każdy blok tematyczny posiada: ilustrację wprowadzającą do tematu, czytankę, wiersz i kącik rozrywki z ciekawostkami, żarcikami, zagadkami i dyktando.

Czytanki mają słowniczek wyrazów trudnych i zwrotów wyrazowych oraz wiele ćwiczeń na rozumienie tekstu

Treści czytanek, jak i sposób sprawdzania rozumienia treści, polecenia oraz ćwiczenia podtekstowe są dostosowane do poziomu dziecka

To co jest ważne, jest pogrubione, umieszczone w ramce z poleceniem: zapamiętaj, przypomnij sobie, pomyśl

Każdy podręcznik zawiera treści wiążące dziecko emocjonalnie z Ojczyzną swoich rodziców (polskie tradycje, zwyczaje, kultura, legenda, baśnie) bez rezygnacji z tematów egzystencjalnych, bliskich dziecku jak: dom, rodzina, szkoła, pierwsze przyjaźnie

Dzięki podziałowi na bloki sobotnie podręcznik spełnia funkcję dyscyplinującą ucznia, nauczyciela oraz rodzica do przerobienia materiału

Dla rodziców stanowi szczególną pomoc w przypadku nieobecności dziecka w szkole i ułatwia nadrobienie zaległości

Podręczniki do gramatyki i ortografii systematyzują i porządkują zasady pisowni już od trzeciej klasy. Każda lekcja zawiera 10 – 12 ćwiczeń. Trudniejsze ćwiczenia powinny być przerobione w szkole z nauczycielem, a łatwiejsze są pracą domową dla ucznia

Podręczniki te ułatwiają chętnym rodzicom zaangażowanie w pracę z dzieckiem, rodzice mogą dyskutować z dziećmi na tematy poruszane w książkach, czytać z nimi treści dodatkowe, ciekawostki, żarciki co wpływa na rozwój horyzontów myślowych dzieci oraz ich słownictwo

Podręczniki umożliwiają poznanie dorobku znanych Polaków jak: Kopernik, Kościuszko, Pułaski, Maria Skłodowska-Curie, Chopin, Paderewski, Moniuszko, Jan Paweł II itp.

Podręczniki te usprawniają pracę nauczycielowi, który musi się zmierzyć ze specyfiką nauczania języka polskiego na obczyźnie. Oszczędzają mu czas potrzebny na przygotowanie się do lekcji, ponieważ zawierają wiele materiału poglądowego oraz pomoc metodyczną. Umożliwiają łatwe prowadzenie lekcji w przypadku zastępstwa nauczyciela.

Do każdej klasy jest dostępny program nauczania, w którym nauczyciel ma wskazówki jak korzystać z podręcznika oraz przykładowe scenariusze lekcji

Przykładowe użycie materiałów z tej serii opisaliśmy w artykule Praca z obrazkiem

Opinie nauczycieli, którzy korzystają z serii podręczników Małgorzaty Pawlusiewicz do języka polskiego dla dzieci polonijnych

Z całą pewnością polecam podręcznik M. Pawlusiewicz, który doskonale sprawdza się w pracy w szkołach sobotnich. Treść tekstów jest dostosowana do poziomu intelektualnego uczniów w danym przedziale wiekowym, podręczniki są bardzo atrakcyjne dla dzieci, zawierają dużo kolorowych, ciekawych ilustracji, które jednocześnie ułatwiają odbiór/zrozumienie tekstów i przyswojenie nowego słownictwa.
Podręcznik jest bardzo dobrze przemyślany pod względem kolejności wprowadzanych liter, zaczynając od samogłosek, a kończąc na dwuznakach. Zawiera treści dotyczące obchodzonych w danym sezonie świąt z uwzględnieniem tradycji i polskich obyczajów.
Podręczniki bazują na systemie edukacji obowiązującym w Polsce i uważam, że są odpowiednio skróconą wersją podręczników stosowanych w szkołach w Polsce. W zeszytach ćwiczeń uczniowie mają możliwość "wyrobienia ręki" poprzez pisanie po śladzie wzorów, następnie liter i słów, a na dalszym etapie ćwiczenie kaligraficznego pisma.
Bez wątpienia są to najlepsze podręczniki, z jakimi miałam okazję pracować, nauczając j. polskiego.
Katarzyna Sulewska-Singh, Polska szkoła sobotnia im. Fryderyka Chopina w Southampton, U.K.
W mojej opinii podręczniki M. Pawlusiewicz są dobrze dostosowane do potrzeb szkoły sobotniej, gdyż zawierają niezbędną ilość informacji, którą dzieci powinny posiąść w krótkim czasie. Materiały są odpowiednio dostosowane do kolejnych etapów rozwoju dziecka.
Edyta Sowa, Polska szkoła sobotnia, Polish Youth School Redditch
Seria ta została stworzona przez doświadczoną nauczycielkę o 25-letnim stażu pracy w polskiej szkole sobotniej. Autorka uwzględniła więc potrzeby dzieci i rodziców, którzy posyłają swe dzieci do polskich szkół.
Małgorzata Pawlusiewicz przygotowała coś, co jest marzeniem rodziców i nauczycieli. Jest to zestaw fundamentalny, obejmujący wszystkie aspekty nauczania: mówienie, czytanie, pisanie i rozumienie tekstu. Stworzyła podstawę, na której można się wzorować ….
Z tej pomocy naukowej mogą korzystać rodzice i osoby niekoniecznie przygotowane zawodowo.
mgr Magdalena Szelc- Mays, UJ

Więcej filmów z materiałami M. Pawlusiewicz możesz zobaczyć na naszym kanale You Tube.

Inne podręczniki dla dzieci polonijnych 

W naszej księgarni znajdziesz również duży wybór podręczników dla dzieci polonijnych do różnych przedmiotów i na różnych poziomach

Oferujemy również podręczniki do innych przedmiotów w szkołach sobotnich:

Podręczniki do nauczania języka polskiego jako drugiego na poziomie A (podstawowy)

Materiały dla dzieci, które zaczynają naukę języka polskiego jako obcego na poziomie A (poziom podstawowy). Będą szczególnie przydatne dla dzieci, które mają bierną znajomość języka polskiego (rozumienie), ale potrzebują wsparcia w rozwinięciu kompetencji językowych w mowie, piśmie i rozumieniu czytanego tekstu.

Dwujęzyczne polecenia po polsku i po angielsku pomogą w zrozumieniu dzieciom, które lepiej czytają po angielsku.

Polski krok po kroku 

Polski, krok po kroku to nowoczesna i uniwersalna publikacja pisana tylko po polsku, by od pierwszej lekcji zanurzyć studentów w nowym języku i zmobilizować do jego używania. Podręczniki krok po kroku wprowadzają rozpoczynającego naukę studenta w tajniki polskiej mowy. 

Seria oferuje zarówno podręczniki dla dorosłych, jak i dla dzieci w wieku 10 – 15 lat – Krok po kroku Junior.

Doskonale sprawdza się w grupach międzynarodowych i na zajęciach indywidualnych. Z powodzeniem może być wykorzystywana na kursach intensywnych jak również na kursach semestralnych.

Z Anią przez Polskę 

Z Anią przez Polskę to dwujęzyczne podręczniki przyjazne dla dzieci, które jeszcze nie mówią po polsku 

Seria Z Anią przez Polskę opracowana została specjalnie dla dzieci, które zaczynają swoją przygodę z językiem polskim i uczą się języka polskiego jako obcego. Jest to seria podręczników, ćwiczeń i materiałów dla nauczycieli (poradnik metodyczny zawierający scenariusze lekcji i materiały do druku) na poziomie podstawowym, czyli na poziomie A. 

Polecenia zostały przygotowane w wersji dwujęzycznej, po angielsku i po polsku, aby ułatwić naukę dzieciom, które nie znają jeszcze języka polskiego. Taka forma ułatwi dzieciom poznanie nowego słownictwa i oswojenie się z nim.

Lubię polski 

Lubię Polski to seria podręczników do nauki języka polskiego jako obcego autorstwa Agnieszki Rabiej dla dzieci w wieku 6-10 lat.

Dwuczęściowa seria książek do nauki języka polskiego jako drugiego jest przeznaczona głównie dla dzieci rozpoczynających swoją przygodę z nauką j. polskiego, które rozumieją język mówiony, ale potrzebują wsparcia w rozwinięciu kompetencji językowych w mowie, piśmie i rozumieniu czytanego tekstu. 

Dwujęzyczne polecenia w ćwiczeniach pomogą w zrozumieniu dzieciom, które lepiej czytają po angielsku.

Start, Hop

Start Hop to seria podręczników do nauki języka polskiego jako obcego dla początkujących na poziomie A0/A1. Polecana dla dzieci i dorosłych

Podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie B (poziom średnio-zaawansowany), stworzone specjalnie dla polskich szkół na emigracji

Na poziomie B (poziom średnio-zaawansowany) polecamy serie: 

Język polski, Małgorzata Pawlusiewicz (kl. 0-7) i kontynuacja serii Kl. 7, 8 i liceum 

Język polski, Maria Łaszkiewicz

Jestem pierwsza klasa 

Inne podręczniki: 

Nowe słowa na start

Od dzwonka do dzwonka (kl 5/6)

Egzamin GCSE z języka polskiego jako obcego: Nowe tematy

Materiały przygotowujące do egzaminu z języka polskiego jako obcego: GCSE język polski jako obcy (Nowe Tematy).

Seria 'Nowe tematy' to podręcznik i ćwiczenia, które zostały stworzone przez Polską Macierz Szkolną specjalnie na potrzeby uczniów przygotowujących się do zdawania języka polskiego jako obcego na egzaminie GCSE. 

Egzamin A-level, język polski jako obcy: Zeszyty szkolne

Egzamin A levels z języka polskiego jako obcego (Zeszyty szkolne): materiały edukacyjne, które pomogą przygotować się do egzaminu z języka polskiego jako obcego na poziomie A-levels. Dla uczniów szkół sobotnich i indywidualnych uczniów. 

Nauka czytania dla dzieci dwujęzycznych

W naszej księgarni znajdziesz również wiele innych książek dla dzieci, które pomogą w odnalezieniu miłości do czytania po polsku, w uważnym czytaniu, czytaniu ze zrozumieniem oraz w poznaniu historii i kultury Polski. 

Dzieci, dla których język polski jest drugim językiem, mają inne potrzeby czytelnicze niż ich rówieśnicy w Polsce. Dlatego regularnie rozmawiamy z nauczycielami i rodzicami polonijnymi, aby dowiedzieć się, co dobrze sprawdza się u dzieci dwujęzycznych. 

Polecamy między innymi: 

  • Bajki i opowiadania po polsku – klasyczne bajki i baśnie
  • Czytanie poziomowe – bardzo dobrze sprawdza się u dzieci dwujęzycznych, które znają je ze szkoły angielskiej, polecamy zwłaszcza serię Czytam sobie
  • Poznaję Polskę – książki pomocne w poznaniu historii, geografii Polski i sławnych Polaków 

Powiązane posty

Udostępnij

Dodaj komentarz

 (z http://)

1 komentarze

Juzef


2023-12-04 11:18:42

Bardzo ciekawy artykul. Podręczniki jest bardzo garny. Ogolnie movic, w Ukraine teraz wiele osób uczy się języka polskiego ze względu na sytuację, jaka rozwinęła się w naszym kraju. Osóby uczęszcza na kursy w Kijowie https://slavic-center.com.ua/izuchenie-polskogo-yazika-v-kieve/. Uważany za najlepszy

Szukaj na blogu

Nowości
Oferta Specjalna