Zanim zadzwoni dzwonek. Zestaw podręcznik i ćwiczeniaZanim zadzwoni dzwonek. Zestaw podręcznik i ćwiczenia
 • -10%
 • Nowy
 • Pakiet
Bon podarunkowy £50
 • Nowy

Regulamin

 • Sklep internetowy www.czytamimowiepopolsku.com jest częścią firmy Perfekt Solutions Ltd.
 • Company Registration No. 8600698

 • VAT Registration No. 114272252

 • Perfekt Solutions Ltd, 93 Sharpland, Leicester LE2 8UP

 • Dokonanie zamówienia przez Klienta i jego potwierdzenie przez Sklep internetowy jest traktowane jako zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sklepem
 • Złożenie zamówienia odbywa się poprzez: utworzenie konta Klienta, dokonanie wyboru towaru, umieszczenie towaru w koszyku, wyboru sposobu płatności i transportu, opłacenie zamówionego towaru oraz potwierdzenie zamówienia. Produkty wirtualne (format PDF) są wysyłane bezpośrednio po opłaceniu zamówienia na adres mailowy klienta podany w czasie dokonywania zamówienia.
 • W przypadku problemów z realizacją zamówienia (braki w magazynie) Sklep internetowy poinformuje (e-mail, telefon) Klienta o zaistniałej sytuacji.
 • Jeżeli część zamówienia nie będzie możliwa do realizacji, Skelp internetowy może zaproponować anulowanie tej części zamówienia lub podział zamówienia na część możliwą do realizacji oraz część do realizacji w czasie późniejszym (dostawa zostanie dokonana w kilku kolejnych przesyłkach, na koszt Klienta).
 • W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Sklep internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni, licząc od daty jej zawarcia.
 • Nadanie przesyłki z zamówionym towarem nastąpi po otrzymaniu przez Sklep internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 • W przypadku anulowania zamówienia lub jego części, jeśli zapłata za zamówiony towar została dokonana z góry – Sklep internetowy zwróci Klientowi wpłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Jesli zaplata za zamówiony przez Klienta towar nie wpłynie na konto Sklepu internetowego w ciągu tygodnia (7 dni) od daty dokonania zamówienia to Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 • Wszystkie zwroty sum pieniędzy będą pomniejszone o koszty transakcji pobrane przez system płatniczy PayPal/Visa/Mastercard przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie.
 • Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności :

a. Gdy Klient nie zachowa w tajemnicy swojego loginu i hasła do Sklepu Internetowego.
b. Za wydanie zamówienia osobom, które weszły w posiadanie wyżej wymienionych danych Klienta.
c. Za dostarczenie zamówionego towaru pod wadliwie wskazany przez Klienta adres dostawy.
d. Za opóźnienie lub brak dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są zależne od Sklepu Internetowego np. zagubienie przesylki po nadaniu przez firmę transportową: kuriera, pocztę.
e. Za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
f. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta oraz za błędy w wyborze właściwego sposobu dostawy.
g. Za przerwy w pracy Sklepu internetowego www.czytamimowiepopolsku.com , zaistniałe z przyczyn technicznych (przeglądy, konserwacje, remanenty w hurtowniach itp.) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
h. Za problemy z serwerami pocztowymi, na których klienci mają swoje adresy e-mailowe oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
i. Za różnice pomiędzy wyglądem produktu w komputerze Klienta a wyglądem tego samego produktu w Księgarni Internetowej www.czytamimowiepopolsku.com wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd).
j. Za uszkodzenie towaru w trakcie transportu do Klienta.
k. W sytuacji, gdy przesyłka zaginęła, a wybrany sposób dostawy nie zapewnia jej odszukania (przesyłka nie posiada numeru umożliwiającego śledzenie jej losów na stronie przewoźnika).

 • Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian: w cenach produktów, zasadach wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 • Sklep internetowy nie udziela gwarancji na żadne sprzedawane produkty.
 • Klient może zrezygnować z zamówienia kontaktując się ze Sklepem internetowym, jeśli zamówiony towar nie został jeszcze wysłany z hurtowni
 • Zmian można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego www.czytamimowiepopolsku.com w zakładce „Kontakt" lub kontaktując się z Księgarnią pisemnie office@perfektsolutions.com lub telefonicznie 07738 096644
 • Zwroty produktów przyjmujemy tylko w przypadku uszkodzonego, wadliwego towaru lub w przypadku pomyłek w zamówieniach spowodowanym błędem przy pakowaniu, np. gdy pomyłkowo wysłany zostanie inny podręcznik niż został zamówiony albo inna ilość niż na złożonym zamówieniu.
 • W przypadku zamówienia zbyt dużej ilości towaru lub innych zmian wynikłych z okoliczności po stronie klienta, księgarnia nie przyjmuje zwrotów towaru. Prosimy o przemyślane zakupy! 
 • Jeżeli Klient dokona płatności za zamówiony towar z cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej itp. to Sklep internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi. W takim przypadku, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz Posiadacza rachunku  bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Księgarni. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy zawarto ją w czasie wadliwej pracy Sklepu internetowego (błędne ceny i opisy książek itp).
 • Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między Klientem a Sklepem internetowym będącym własnością Firmy Perfekt Solutions, zgodnie z prawem brytyjskim, w języku polskim. 
 • Dowodem umowy jest faktura. Dokonanie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości oraz akceptacji regulaminu.

Podręczniki wydawnictwa Wisdom Publishers 

W przypadku błędów drukarskich lub pomyłek w podręcznikach M. Pawlusiewicz, bardzo prosimy o wiadomość na email office@perfektsolutions.com zawierającą następujące informacje: 

-nazwę podręcznika lub klasę (np. Piękna nasza Polska Cała, kl 4, czytanka lub ćwiczenia)

-numer strony (np. 156)

-numer ćwiczenia lub paragraf, w którym wystąpił błąd i krótki opis (np. Ćwiczenie 3, krotki zamiast krótki) lub, jeśli to możliwe, zdjęcie z zaznaczonym błędem 

Wszystkie informacje zostaną przekazane do Wydawnictwa Wisdom Publishers w celu naniesienia poprawek przy najbliższej możliwej okazji. 

Dziękujemy za wyrozumiałość i za zgłaszanie znalezionych błędów