Kl. VIII - "Do kraju tego..." - czytanka i ćwiczenia

Czytanka "Do kraju tego..." jest kontynuacją tematyczną i metodyczną podręcznika "Bliżej Polski". Zarówno w czytance jak i ćwiczeniach zostały zachowane tytuły rozdziałów oraz ich układ wewnętrzny. Uczniowie i nauczyciele otrzymują bogaty wybór tekstów obrazujących losy Polski i Polaków od utraty niepodległości w drugiej połowie XVIII wieku do czasów nam współczesnych. Na uwagę zasługują utwory poświęcone emigracji, wielorakim formom prześladowania narodu polskiego w XX wieku oraz sztuce filmowej i teatralnej. Poznawanie tekstów literackich połączone jest z nauką praktycznej znajomości i umiejętności posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Na bazie utworów literackich uczniowie mogą rozwijać sprawności językowe:czytanie, rozumienie, mówienie i pisanie.

Do kraju tego

Zobacz w księgarni: 

Do kraju tego... czytanka 

Do kraju tego... ćwiczenia