Kl. VII - "Bliżej Polski" - czytanka i ćwiczenia

Podręcznik "Bliżej Polski" zawiera wybór tekstów z literatury polskiej od Jana Kochanowskiego do Wisławy Szyborskiej oraz utwory prezentujące wybitnych Polaków i ważne w historii Polski wydarzenia. Uczniowie znajdą tu także teksty pokazujące życie i problemy współczesnych nastolatków w domu, w szkole oraz w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Teksy zostały opracowane w taki sposób, by umożliwić uczącym się samodzielną pracę i kontrolę osiągnięć, a rodzicom ułatwić ewntualną pomoc. Celem autorek było opracowanie podręcznika przybliżającego uczniom polskich szkół sobotnich Polskę, polską kulturę i język.

Bliżej Polski

Zobacz w księgarni 

Bliżej Polski, Czytanka 

Bliżej Polski, Ćwiczenia