Przedszkole - "Maja uczy się i bawi"

"Maja uczy się i bawi" jest pierwszym podręcznikiem w stopniowanej nauce języka polskiego dla dzieci polonijnych. W sposób zupełnie bezstresowy, wręcz zabawowy wprowadza dziecko w arkana słownictwa z najbliższego jego otoczenia. Bajeczne ilustracje są wspaniałym materiałem poglądowym ułatwiającym dziecku przyswojenie nazw otaczającego je świata. Wiele ćwiczeń z zakresu kształcenia wszystkich procesów poznawczych orazćwiczeń sprawnościowych, przygotowujących rękę do pisania da dziecku większą szansę na sukces w klasie "0" i klasach początkowych.

Podręcznik dla czterolatków składa się z dwóch pozycji /na I i II semestr nauki/. Każda z nich obejmuje 15 tematów lekcyjnych. Podręcznik określony przez recenzentów, jako nowatorski, z wysoką oceną strony merytorycznej, metodycznej i graficznej.

Pierwsza część podręcznika dla przedszkola polonijnego zawiera tematy związane z najbliższym otoczeniem dziecka: przedszkole, dom rodzinny, zabawki, moje ciało, nazwy kolorów, owoców, warzyw, darów jesieni, zabaw zimowych i tradycji świątecznych. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i manualne są zawsze związane z tematem lekcji, i mają określony stopień trudności. Każdy materiał słownikowy posiada ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Treści pisane są rymem, przez co pomagają dziecku w przyswojeniu nie tylko wyrazów, ale całych zwrotów i zdań. zapraszamy do obejrzenia podręcznika

W części drugiej podręcznika materiał słownikowy wychodzi poza najbliższe otoczenie dziecka. Dziecko poznaje więc otaczającą je przyrodę: rośliny i zwierzęta w naturalnej scenerii gospodarstwa, ogrodu, sadu, łąki czy leśnej polanki. Dziecko ma też możliwość klasyfikowania poznanych słówek według pewnego schematu n.p. co lata, co fruwa, co skacze, co jeździ, co stoi, itd. Dzieci poznają polskie litery, wypełniają ich kontury i kształcą słuch fonematyczny poprzez poznawanie dźwięków liter w nagłosie wyrazów. Poznają także podstawowe kształty, cyfry /1 - 10/. Podręcznik "Maja uczy się i bawi" zawiera także zadania domowe, mające na celu utrwalanie poznanych na lekcji słówek, ćwiczeń pamięci w postaci rymowanek i wierszyków oraz ćwiczeń manualnych.

Dodatkowe materiały dydaktyczne dla nauczyciela przedszkola polonijnego: 

Podręcznik metodyczny dla nauczyciela przedszkola polonijnegoPłyta CD 'Piosenki i zabawy przedszkolaka'

Zobacz w księgarni : 

Maja uczy się i bawi cz. 1

Maja uczy się i bawi cz. 2