Kot biznesik
  Alfabet
  • Out-of-Stock
  £12.50
  Gdyby był... Gra planszowa.Gdyby był... Gra planszowa.
  • Out-of-Stock
  Co wolisz?
   £10.00

   Opinie Naukowców

   Pracownicy Uniwersytety Jagiellońskiego w Krakowie napisali: Pani Małgorzata Pawlusiewicz przygotowała niezwykle rzetelny, oparty na znakomitych założeniach komplet podręczników do nauczania w szkołach polonijnych. Proponowane przez Wydawnictwo Wisdom Publisher Co. podręczniki , ze względu na cele , treści, rozwiązania metodyczne i adresatów rozpatrywać należy jako spójną całość, tym bardziej, że obejmują naukę języka od czterolatków aż do klasy szóstej szkoły podstawowej. Autorka wprowadza uczniów w świat semantyki zaczynając od tego co dziecku najbliższe, do tego co dalsze, kończąc w klasie szóstej na zagadnieniach związanych z wiekiem dojrzewania : - współdziałanie w grupach rówieśniczych, przyjaźnie, pierwsze miłości, asertywność, empatia, przykłady wzorów i autorytetów. Daje tym samym młodzieży możliwość otwarcia się na swoje problemy w języku, którego się uczą. Podręczniki przygotowane przez Panią Małgorzatę Pawlusiewicz przeznaczone są dla uczniów w różnym wieku, dlatego różnią się szatą graficzną, stopniem trudności, objętością tekstów i właściwą czcionką … Treści kształcenia i wychowania Autorka ułożyła koncentrycznie, obejmując zasięgiem coraz szersze kręgi informacyjne oraz spiralnie – powracając do wiadomości i umiejętności poznanych wcześniej …. Widoczna rzetelna i konsekwentna praca może stanowić wzór i punkt odniesienia dla innych autorów, zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym. Tematyka potraktowana jest kompleksowo z widoczną koncepcją i myślą przewodnią, integrując informacje o Polsce, świecie i emigracji Polaków. dr Jerzy Leszek Kulczycki UJ

   Wyprawka pierwszoklasisty autorstwa Małgorzaty Pawlusiewicz, składająca się z trzech części wymagała niezwykłego nakładu pracy. Autorka zawarła w niej pomoce naukowe do kształcenia wszystkich potrzebnych dziecku umiejętności …. Zachowana jest ścisła korelacja między poszczególnymi częściami wyprawki. Powstała w USA, czyli w środowisku polonijnym o długiej tradycji w nauczaniu języka polskiego. Została stworzona przez doświadczoną nauczycielkę o 25 letnim stażu pracy w polskiej szkole sobotniej. Autorka uwzględniła więc potrzeby dzieci i rodziców, którzy posyłają swe dzieci do polskich szkół. Małgorzata Pawlusiewicz przygotowała coś, co jest marzeniem rodziców i nauczycieli. Jest to zestaw fundamentalny, obejmujący wszystkie aspekty nauczania : mówienie, czytanie, pisanie i rozumienie tekstu. Stworzyła podstawę, na której można się wzorować …. Z tej pomocy naukowej mogą korzystać rodzice i osoby niekoniecznie przygotowane zawodowo. mgr Magdalena Szelc- Mays UJ 

   Opinie Nauczycieli

    

   Nareszcie polonijne dzieci i ich rodzice doczekali się zestawu podręczników na miarę naszych czasów. Cały komplet podręczników do nauczania języka polskiego jest bardzo profesjonalnie przygotowany od strony merytorycznej, metodycznej i graficznej. Podręczniki zawierają treści oscylujące wokół tematów najbliższych dziecku. Doskonale służą wzbogacaniu ich słownictwa, a piękne, kolorowe ilustracje /tętniące akcją/ inspirują do wypowiedzi. Autorce należą się słowa podziękowania za jej ciężką i wieloletnią, ale jakże efektywną pracę. mgr Elżbieta Romanek Szkoła im. T. Kościuszki Chicago ( …..) Uważamy , że podręczniki autorstwa Pani Małgorzaty Pawlusiewicz są najlepsze, jakie dotychczas używaliśmy. Korzystaliśmy kiedyś z podręczników „ Wesoła szkoła „ i innych wydawanych przez PWS. Zestaw podręczników oferowanych nam przez Wydawnictwo Wisdom Publisher Co. w Chicago dostosowany jest do nauczania języka polskiego poza granicami Polski. Dostosowany jest także do realiów nauczania w polonijnych szkołach w trzech godzinach zajęć tygodniowo. Maria Deris - Nowy York USA Pani Małgorzato ! jest Pani najlepszym metodykiem, nauczycielem, psychologiem, mamą i babcią, jaką spotkałam w swoim życiu. Zna Pani te nasze polskie dzieci bardzo dobrze, a owocem tego znawstwa jest wielość podręczników jaka wyszła spod Pani ręki. Z szacunkiem – Jolanta Michałek Wheeling IL - USA 

   (……) Pani podręczniki są wspaniałe. Jest w nich radość, szczęście, empatia i ogromny patriotyzm. Są wartości polskiej rodziny, sylwetki wybitnych Polaków, polskie tradycje, zwyczaje i obyczaje. Jest w nich wszystko co być powinno, czego oczekuje dziecko, młodzież, rodzic i nauczyciel na obczyźnie. Jestem szczęśliwa, że mogę pracować z dziećmi w oparciu o te podręczniki. Czasem tak się wzruszam, że trudno mi opanować łzy. Dlatego cały trud, jaki napotkałam, by je sprowadzić był tego wart. Agata Knichala - Niemcy Chciałabym wyrazić uznanie dla Pani za całokształt Pani pracy. Podręczniki są dla mnie nieocenioną pomocą i skarbnicą wiedzy o Polsce, Polakach i Polonii świata. Integracja treści literackich, historycznych, plastycznych i muzycznych jest zgodna z duchem czasu i ostatnimi reformami w oświacie polonijnej. Sięgając do tych podręczników, my nauczyciele, mamy praktycznie wszystko podane „jak na dłoni”. Wystarcza więc czasu na ciekawe przemyślenia dotyczące planu lekcji. Duża ilość materiału pozwala nauczycielowi wybrać te treści, które są łatwiejsze dla zrozumienia tematu, a także dostosować odpowiednie ćwiczenia do poziomu swojej klasy. Z wyrazami wdzięczności – Zofia Podobińska Szkoła im J. Słowackiego - USA Każdy podręcznik Pani Małgorzaty Pawlusiewicz to rarytas. Ujmuje czułym ciepłem nie tylko do polskości, ale do swych odbiorców, czyli dzieci. Pani Małgorzata jest nie tylko profesjonalistką, ale i czarodziejką. Nie każdy potrafi pisać sercem – to wielki dar. Wyprawka pierwszoklasisty została zaprezentowana na warszawskiej wystawie – ELEMENTARZE ŚWIATA i wzbudziła ogromne zainteresowanie oglądających. Wszyscy podkreślali piękną szatę graficzną i ogromny wkład pani pracy. Ogólnie podręczniki pani Małgorzaty określono jako esencję polskości w pigułce. Renata Zaborska - Warszawa

   Opinia o serii podręczników autorstwa Małgorzaty Pawlukiewicz do nauczania języka polskiego na obczyźnie wyrażona przez Nauczycieli Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych w Leicester po pierwszym roku korzystania z tych podręczników

   . „Kilka słów o podręcznikach dla kl I: - "Ćwiczenia elementarzowe" - uważam za bardzo dobre pod wzgledem treści, doboru ćwiczeń (duża różnorodność i stopień trudności). Duży wobór ćwiczeń pozostawia rodzicowm możliwość pracy z dzieckiem w domu. - "Elementarz dla dzieci polonijnych", "Ćwiczenia w mówieniu"- mają bardzo ładną, barwną szatę graficzną, co bardzo stymuluje uczniów do wypowiadania się na temat ich treści. Teksty do nauki czytania rownież atrakcyjne dla uczniow. Wybor piosenek rownież cieszy się u dzieci dużą popularnością. Ogólnie - zestaw podręczników bardzo pomocny w pracy nauczyciela i podnoszący atrakcyjność zajęć.” Małgorzata Nutter

   „Moim zdaniem podręczniki są napisane jasnym i zrozumiałym dla dzieci językiem. Dzieci bez problemu rozwiązują zawarte w nich zadania. Podręcznik pomaga nam obrać właściwą drogę naucznia. Dzięki niemu mamy pewność, że nie zostaną pominięte jakieś istotne zagadnienia. Jestem zadowolona z tych książęk." Rozalia Góralska 

   „Ogólnie oceniam podręcznik dla klasy III pozytywnie. Muszę dodać, że znacznie ułatwił pracę w przygotowaniu się do zajęć sobotnich jak i pracy domowej. Treści dla tej grupy są odpowiednie do poziomu, a ćwiczenia bardzo jasne; drobna uwaga dot. ćwiczeń - brak pisowni ze zmiękczeniami w części ortograficznej.” Gabriela Makowska 

   "Jeżeli chodzi o podręczniki kl. I: Ćwiczenia są bardzo dobre, chociaż grafika pisma powinna być zmieniona na taką jaką dzieci używają w szkołach angielskich. Treści zawarte w ćwiczeniach są czytelne i zrozumiałe. Elementarz bardzo dobry, dużo nowych słów, pozwalający na umiejętność konstruowania zdań oraz krótkich opowiadań." Joanna Milczarek