Opinie Naukowców

Pracownicy Uniwersytety Jagiellońskiego w Krakowie napisali:

Pani Małgorzata Pawlusiewicz przygotowała niezwykle rzetelny, oparty na znakomitych założeniach komplet podręczników do nauczania w szkołach polonijnych. Proponowane przez Wydawnictwo Wisdom Publisher Co. podręczniki , ze względu na cele , treści, rozwiązania metodyczne i adresatów rozpatrywać należy jako spójną całość, tym bardziej, że obejmują naukę języka od czterolatków aż do klasy szóstej szkoły podstawowej. Autorka wprowadza uczniów w świat semantyki zaczynając od tego co dziecku najbliższe, do tego co dalsze, kończąc w klasie szóstej na zagadnieniach związanych z wiekiem dojrzewania : - współdziałanie w grupach rówieśniczych, przyjaźnie, pierwsze miłości, asertywność, empatia, przykłady wzorów i autorytetów. Daje tym samym młodzieży możliwość otwarcia się na swoje problemy w języku, którego się uczą. Podręczniki przygotowane przez Panią Małgorzatę Pawlusiewicz przeznaczone są dla uczniów w różnym wieku, dlatego różnią się szatą graficzną, stopniem trudności, objętością tekstów i właściwą czcionką … Treści kształcenia i wychowania Autorka ułożyła koncentrycznie, obejmując zasięgiem coraz szersze kręgi informacyjne oraz spiralnie – powracając do wiadomości i umiejętności poznanych wcześniej …. Widoczna rzetelna i konsekwentna praca może stanowić wzór i punkt odniesienia dla innych autorów, zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym. Tematyka potraktowana jest kompleksowo z widoczną koncepcją i myślą przewodnią, integrując informacje o Polsce, świecie i emigracji Polaków. dr Jerzy Leszek Kulczycki UJ

Wyprawka pierwszoklasisty autorstwa Małgorzaty Pawlusiewicz, składająca się z trzech części wymagała niezwykłego nakładu pracy. Autorka zawarła w niej pomoce naukowe do kształcenia wszystkich potrzebnych dziecku umiejętności …. Zachowana jest ścisła korelacja między poszczególnymi częściami wyprawki. Powstała w USA, czyli w środowisku polonijnym o długiej tradycji w nauczaniu języka polskiego. Została stworzona przez doświadczoną nauczycielkę o 25 letnim stażu pracy w polskiej szkole sobotniej. Autorka uwzględniła więc potrzeby dzieci i rodziców, którzy posyłają swe dzieci do polskich szkół. Małgorzata Pawlusiewicz przygotowała coś, co jest marzeniem rodziców i nauczycieli. Jest to zestaw fundamentalny, obejmujący wszystkie aspekty nauczania : mówienie, czytanie, pisanie i rozumienie tekstu. Stworzyła podstawę, na której można się wzorować …. Z tej pomocy naukowej mogą korzystać rodzice i osoby niekoniecznie przygotowane zawodowo. mgr Magdalena Szelc- Mays UJ 

Opinie Nauczycieli

 

Nareszcie polonijne dzieci i ich rodzice doczekali się zestawu podręczników na miarę naszych czasów. Cały komplet podręczników do nauczania języka polskiego jest bardzo profesjonalnie przygotowany od strony merytorycznej, metodycznej i graficznej. Podręczniki zawierają treści oscylujące wokół tematów najbliższych dziecku. Doskonale służą wzbogacaniu ich słownictwa, a piękne, kolorowe ilustracje /tętniące akcją/ inspirują do wypowiedzi. Autorce należą się słowa podziękowania za jej ciężką i wieloletnią, ale jakże efektywną pracę. mgr Elżbieta Romanek Szkoła im. T. Kościuszki Chicago ( …..) Uważamy , że podręczniki autorstwa Pani Małgorzaty Pawlusiewicz są najlepsze, jakie dotychczas używaliśmy. Korzystaliśmy kiedyś z podręczników „ Wesoła szkoła „ i innych wydawanych przez PWS. Zestaw podręczników oferowanych nam przez Wydawnictwo Wisdom Publisher Co. w Chicago dostosowany jest do nauczania języka polskiego poza granicami Polski. Dostosowany jest także do realiów nauczania w polonijnych szkołach w trzech godzinach zajęć tygodniowo. Maria Deris - Nowy York USA Pani Małgorzato ! jest Pani najlepszym metodykiem, nauczycielem, psychologiem, mamą i babcią, jaką spotkałam w swoim życiu. Zna Pani te nasze polskie dzieci bardzo dobrze, a owocem tego znawstwa jest wielość podręczników jaka wyszła spod Pani ręki. Z szacunkiem – Jolanta Michałek Wheeling IL - USA 

(……) Pani podręczniki są wspaniałe. Jest w nich radość, szczęście, empatia i ogromny patriotyzm. Są wartości polskiej rodziny, sylwetki wybitnych Polaków, polskie tradycje, zwyczaje i obyczaje. Jest w nich wszystko co być powinno, czego oczekuje dziecko, młodzież, rodzic i nauczyciel na obczyźnie. Jestem szczęśliwa, że mogę pracować z dziećmi w oparciu o te podręczniki. Czasem tak się wzruszam, że trudno mi opanować łzy. Dlatego cały trud, jaki napotkałam, by je sprowadzić był tego wart. Agata Knichala - Niemcy Chciałabym wyrazić uznanie dla Pani za całokształt Pani pracy. Podręczniki są dla mnie nieocenioną pomocą i skarbnicą wiedzy o Polsce, Polakach i Polonii świata. Integracja treści literackich, historycznych, plastycznych i muzycznych jest zgodna z duchem czasu i ostatnimi reformami w oświacie polonijnej. Sięgając do tych podręczników, my nauczyciele, mamy praktycznie wszystko podane „jak na dłoni”. Wystarcza więc czasu na ciekawe przemyślenia dotyczące planu lekcji. Duża ilość materiału pozwala nauczycielowi wybrać te treści, które są łatwiejsze dla zrozumienia tematu, a także dostosować odpowiednie ćwiczenia do poziomu swojej klasy. Z wyrazami wdzięczności – Zofia Podobińska Szkoła im J. Słowackiego - USA Każdy podręcznik Pani Małgorzaty Pawlusiewicz to rarytas. Ujmuje czułym ciepłem nie tylko do polskości, ale do swych odbiorców, czyli dzieci. Pani Małgorzata jest nie tylko profesjonalistką, ale i czarodziejką. Nie każdy potrafi pisać sercem – to wielki dar. Wyprawka pierwszoklasisty została zaprezentowana na warszawskiej wystawie – ELEMENTARZE ŚWIATA i wzbudziła ogromne zainteresowanie oglądających. Wszyscy podkreślali piękną szatę graficzną i ogromny wkład pani pracy. Ogólnie podręczniki pani Małgorzaty określono jako esencję polskości w pigułce. Renata Zaborska - Warszawa

Opinia o serii podręczników autorstwa Małgorzaty Pawlukiewicz do nauczania języka polskiego na obczyźnie wyrażona przez Nauczycieli Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych w Leicester po pierwszym roku korzystania z tych podręczników

. „Kilka słów o podręcznikach dla kl I: - "Ćwiczenia elementarzowe" - uważam za bardzo dobre pod wzgledem treści, doboru ćwiczeń (duża różnorodność i stopień trudności). Duży wobór ćwiczeń pozostawia rodzicowm możliwość pracy z dzieckiem w domu. - "Elementarz dla dzieci polonijnych", "Ćwiczenia w mówieniu"- mają bardzo ładną, barwną szatę graficzną, co bardzo stymuluje uczniów do wypowiadania się na temat ich treści. Teksty do nauki czytania rownież atrakcyjne dla uczniow. Wybor piosenek rownież cieszy się u dzieci dużą popularnością. Ogólnie - zestaw podręczników bardzo pomocny w pracy nauczyciela i podnoszący atrakcyjność zajęć.” Małgorzata Nutter

„Moim zdaniem podręczniki są napisane jasnym i zrozumiałym dla dzieci językiem. Dzieci bez problemu rozwiązują zawarte w nich zadania. Podręcznik pomaga nam obrać właściwą drogę naucznia. Dzięki niemu mamy pewność, że nie zostaną pominięte jakieś istotne zagadnienia. Jestem zadowolona z tych książęk." Rozalia Góralska 

„Ogólnie oceniam podręcznik dla klasy III pozytywnie. Muszę dodać, że znacznie ułatwił pracę w przygotowaniu się do zajęć sobotnich jak i pracy domowej. Treści dla tej grupy są odpowiednie do poziomu, a ćwiczenia bardzo jasne;.” Gabriela Makowska 

Opinie nauczycieli: 

Z całą pewnością polecam podręcznik p.M.Pawlusiewicz, który doskonale sprawdza się w pracy w szkołach sobotnich. Treść tekstów jest dostosowana do poziomu intelektualnego ucznów w danym przedziale wiekowym, podręczniki są bardzo atrakcyjne dla dzieci, zawierają dużo kolorowych, ciekawych ilustracji, które jednocześnie ułatwiją odbiór/zrozumienie tekstów i przyswojenie nowego słownictwa.

Podręcznik jest bardzo dobrze przemyślany pod względem kolejności wprowadzanych liter, zaczynając od samogłosek, a kończąc na dwuznakach. Zawiera treści dotyczące obchodzonych w danym sezonie świąt z uwzględnieniem tradycji i polskich obyczajów.

Podręczniki bazują na systemie edukacji obowiązującym w Polsce i uważam, że są odpowiedno skróconą wersją podręczników stosowanych w szołach w Polsce. W zeszytach ćwiczeń uczniowie mają możliwość "wyrobienia ręki" poprzez pisanie po śladzie wzorów, następnie liter i słów, a na dalszym etapie ćwiczenie kaligraficznego pisma.

Bez wątpienia są to najlepsze podręczniki, z jakimi miałam okazję pracować nauczając j. polskiego. 

Katarzyna Sulewska-Singh, Polska szkoła sobotnia im. Fryderyka Chopina w Southampton, U.K.

 

 

Podręczik M. Pawlusiewicz jest bardzo dobrze oparacowany, przejrzysty, oczywiście wraz z ćwiczeniami. Zawarte są w niech ćwiczenia rozwijające wiele umiejętności jak słuchanie, czytanie i zwłaszcza pisanie, dostosowane odpowiednio do wieku dzieci. Dobra podbudowa metodyczna. Nowe podręczniki mają ciekawa formę graficzną. Świetna jest książka dla nauczyciela.

Izabela Omirska, Polska Szkola Sobotnia Edu Owls w Leicester

 

Podręczniki są bardzo dobrze dostosowanie potrzeb szkoły. Podreczniki są źródłem przeżyć i wzruszeń, uczą mowy ojczystej, wzbogacają słownik dziecka.

Agnieszka Jarocka, Polska Szkoła Redditch

 

Osobiste wrażenia na temat podręczników M.Pawlusiewicz są jak najbardziej pozytywne. Wystarczają do pracy w szkole sobotniej z dziećmi jak i ciągłości nauczania w kolejnych klasach. Dzieci czytają i rozwiązują ćwiczenia z wielką przyjemnością, ze względu na przejrzystość i piękne kolorowe obrazki.

Joanna Madry, Polish Youth School

 

W mojej opinii podręczniki M. Pawlusiewicz są dobrze dostosowane do potrzeb szkoły sobotniej, gdyż zawierają niezbędną ilość informacji która dzieci powinny posiąść w krótkim czasie. Materiały są odpowiednio dostosowane do kolejnych etapów rozwoju dziecka.

Edyta Sowa, Polska szkoła sobotnia, Polish Youth School Redditch

 

Uważam, że podręczniki sa rzetelnie napisane, wiadomości do przyswojenia przez dzieci są dostosowane zarówno do wieku jak i umiejętności, jakie dzieci posiadają. Barwne rysunki i obrazki zachęcają do pracy z ksiażką.

Kamila Biel, Polska szkola w Eastbourne