Księgarnia CzytamiMowiePoPolsku.com współpracuje z różnymi organizacjami, które tak jak my promują naukę języka polskiego poza granicami Polski. 

Zapraszamy do współpracy organizacje, które tak jak my pomagają rodzicom dzieci dwujęzycznych, promują dwujęzyczność lub mają na celu pomoc Polakom za granicą: biuro@perfektsolutions.eu.

Nasi partnerzy: 


Fundacja

Fundacja Edukacji Polonijnej, to organizacja, której celem jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie szerzenia polskiej edukacji, również wśród Polaków przebywających poza granicami kraju, wspieranie i promowanie działań edukacyjno-oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży zamieszkałej w kraju oraz dzieci i młodzieży polonijnej. Fundacja skupia się również na działaniach w kierunku krzewienia polskiej kultury oraz promowania języka polskiego za granicą. W ramach działań fundacji organizowane sa liczne konkursy, dodatkowe zajęcia on-line dla polonijnych dzieci.  

Bilingual house logo

Bilingual House to portal, który promuje duwujęzyczność oraz oferuje wsparcie dla rodzin dwujęzycznych poprzez szkolenia i indywidualne konsultacje. Autorką strony internetowej i popularnego bloga jest Aneta Nott-Bower, która jest logopedą specjalizującą się w temacie dwujęzyczności. Prywatnie żona Anglika włoskiego pochodzenia i matka dwójki dzieci, które wychowuje dwujęzycznie. Pionierka logopedii online, proponuje nowoczesne konsultacje i zajęcia przez Skype.

Free Mind of Child

Free Mind of Child to portal, który gromadzi materiały i pomoce dla rodziców, dzieci i wszystkich, którzy dbają o rozwój osobisty. Jego autorką jest Anna M. Piaseczna, pedagog, terapeuta, trener, edukator, a także autorka popularnych szkoleń dla dzieci i dla rodziców. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla rodziców i nauczycieli w Europie oraz tworzy materiały terapeutyczne i edukacyjne. Zajmuje się nowoczesną edukacją,intelektualnym rozwojem dzieci oraz kształtowaniem umysłu dziecka od najmłodszych lat. Współpracuje również z organizatorami Międzynarodowych Targów Edukacyjnych podczas których wypowiada się na temat neurodydaktyki.