Metoda dobrego startu

Metoda dobrego startu opracowana przez Martę Bogdanowicz wspiera całościowy rozwój dziecka dwujęzycznego i pomaga w nauce języka polskiego jako obcego 

Metoda dobrego startu to seria, która wspiera integracjię funkcji wzrokowych, słuchowych i ruchowych dzieci uczących się języka polskiego w wieku przedszkolnym (od 4 – 5 lat) i dla starszych dzieci, których rozwój przebiega wolniej i nieharmonijnie, np. gdy pojawia się ryzyko dysleksji. Polecają ją specjaliści, którzy pracują z dziećmi dwujęzycznymi i dziećmi z trudnościami w nauce. 

Metoda dobrego startu to metoda której celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci, służy do aktywizowania rozwoju funkcji psychomotorycznych i ich integracji oraz korygowania zaburzeń tego rozwoju, co stwarza warunki prawidłowego procesu uczenia się.

Często stosowana przez terapeutów i logopedów do wspierania rozwoju językowego, nauki czytania i pisania.

Na czym polega Metoda Dobrego Startu?

Metoda Dobrego Startu (MDS) należy do metod terapii psychomotorycznej. Została opracowana przez Martę Bogdanowicz na bazie francuskiej metody Bon Départ. Główny cel MDS to usprawnienie i zintegrowanie działania psychiki i motoryki. Wpływa pozytywnie na trudności w nauce oraz kłopoty z adaptacją dziecka do środowiska szkolnego i rodzinnego. Metoda Dobrego Startu polega głównie na usprawnianiu funkcji wzrokowych, słuchowych i ruchowych oraz na ich wzajemnej integracji. 

Podręczniki i pomoce dla dzieci dwujęzycznych 

W naszej ofercie znajdziesz również inne serie do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A: 

Lubię Polski 

Z Anią przez Polskę 

Na poziomie B (poziom średniozaawansowany) polecamy serię podręczników Małgorzaty Pawlusiewicz, która została stworzona specjalnie dla polskich szkół na emigracji. Największą zaletą tej serii jest dostosowanie ilości materiału i jednostek lekcyjnych do ilości zajęć w szkole sobotniej (32 - 35 zajęć rocznie, 3-4 godziny tygodniowo). 

Podręczniki te zapewniają uczniom ciągłości nauczania, ponieważ każdy podręcznik jest kontynuacją poprzedniej części. 

Tej serii używają szkoły polonijne na całym świecie, w tym ponad 200 szkół w Wielkiej Brytanii i w Europie. Autorka podręczników, Małgorzata Pawlusiewicz, ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci na emigracji oraz w kształceniu nauczycieli polonijnych. 

Szkoła podstawowa: 

Małgorzata Pawlusiewicz – Przedszkole – Kl. 6 

Kl. 7 – 8 i liceum 

Metoda dobrego startu

Jest 1 produkt.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Aktywne filtry