Kl. I Liceum -

Podręcznik literacko-językowy dla polonijnych szkół średnich - książka ta jest pierwszym tego typu podręcznikiem dla młodzieży, uczęszczającej do polskich szkół średnich za granicą, który łączy nauczanie polskiej literatury i historii z ćwiczeniami doskonalącymi umiejętności językowe. Podręcznik wykorzystuje zalecenia metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Nie jest to zbiór konspektów ani obowiązkowych utworów do omówienia. Szkoły polonijne działają w tak różnych warunkach - poziom językowy uczniów, zakres programu i czas przeznaczony na jego realizację - że tylko nauczyciel może konoać właściwego wyboru treści do omówienia w danej szkole czy klasie. Autorki mają nadzieję, że "Podręcznik literacko - językowy" do kl. I liceum przynajmniej częściowo spełni oczekiwania

KL. II Liceum -

Podręcznik literacko-językowy dla polonijnych szkół średnich kl. II liceum - to kontynuacja podręcznika do kl I. Obejmuje zagadnienia literatury i historii polskiej od romantyzmu poprzez pozytywizm do Młodej Polski. Nauczanie literatury połączone zostało z ćwiczeniami doskonalącymi umiejętności językowe. Autorki mają nadzieję, że "Podręcznik literacko-językowy" do klasy II liceum spełnie oczekiwania uczniów, nauczycieli i rodziców

Podręcznik literacko-językowy dla polonijnych szkół średnich kl. III liceum

"Poradnik literacko-językowy" jest kontynuacją podręczników do klasy I i II. Obejmuje zagadanienia z literatury oraz historii polskiej od dwudziestolecia międzywojennego poprzez wojnę i okupację do współczesności. Nauczanie literatury połączone zostało z ćwiczeniami doskonalącymi umiejętności językowe.

Podręcznik dla polonijnych szkół średnich do kl. 3

- Dwudziestolecie międzywojenne,

- Wojna i okupacja,

- Współczesność. 

Zobacz w księgarni

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3