Kl. IV - "Piękna nasza Polska cała" - czytanka i ćwiczenia

Podręcznik zamyka proces nauczania początkowego w szkołach polonijnych. Dziecko uporało się już z trudnościami w technikach czytania i pisania, i osiągnęło większą pewność w praktycznym posługiwaniu się językiem polskim. Mając na względzie wartość poznawczą i wychowawczą, podręcznik "Piękna nasza Polska cała" uwzględnia:

- relacje między człowiekiem a przyrodą
- relacje międzyludzkie, bliskie dziecku / rodzina, szkoła, pierwsze przyjaźnie, dobre maniery, różnorodność kultur i tradycji 
- pomoc w zrozumieniu "kim jestem" - tu i teraz, jako obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki i "stamtąd "- ze swymi korzeniami głęboko tkwiącymi w ponad tysiącletniej tradycji historycznej Polski. 
- rozwijanie w dziecku zainteresowania Polską , wybitnymi Polakami, historią, sztuką, walorami turystycznymi , co ma zachęcić do zwiedzania Polski i Europy i podniesć w dziecku wartość jego tożsamości narodowej.
Podręcznik posiada podział na okresy miesięczne i bloki tygodniowe. Teksty czytanek pozostają jeszcze na etapie baśni, legend i barwnych opowiadań. 
Mają dużą wartość poznawczą i wychowawczą i są przejrzystym drogowskazem w życiu młodego człowieka, za którego przyszłość jesteśmy wspólnie odpowiedzialni. Bogactwo ilustracji i obrazów sprawia, że ocena podręcznika przez dzieci jest bardzo wysoka, a i rodzice, i dziadkowie chętnie go czytają.

Ćwiczenia dla kl. IV prowadzone są w sposób humorystyczny przez wesołą trójkę : Agatę, Filipa znanych z kl. III i nowoczesny komputer "Tęgą Głowę," który w mig przypomina dzieciom to, co zapomniały z wiadomości z lat ubiegłych . Ćwiczenia podzielone są na 4 części: 
Część I - obejmuje powtórkę materiału z trzech lat nauki (głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie, rodzaje zdań) oraz wiadomości o podstawowych częściach mowy (rzeczownik , przymiotnik, czasownik).
Część II - gramatyczna rozwija zakres materiału o dodatkowe części mowy (liczebnik , przysłówek, przyimek i spójnik). Ćwiczenia trudniejsze opatrzone są specjalnym znakiem - Prosimy o pomoc! 
Część III - ortograficzna , przypominająca i poszerzająca zasady poprawnej pisowni wyrazów z u/ó, ż/rz, h/ch. Ćwiczenia dotyczące tej części są bardzo przejrzyste graficznie, pełne rymowanek i humorystycznych wierszyków pomagających dziecku zapamiętać zasady ortografii.
Część IV - dotyczy rozmaitości językowych i wprowadza ucznia w zaczarowany świat wyrazów, ich rodzin i znaczeń, niby bliski dziecku, ale czasem tak tajemniczy!
Każdy rozdział posiada podsumowania, sprawdziany i testy, dające nauczycielom i rodzicom możliwość sprawdzenia opanowania materiału językowego.

Materiały dodatkowe 

Poradnik metodyczny dla nauczyciela klasy 4

Płyta CD 

Zobacz w księgarni 

Klasa 4, Piękna nasza Polska cała, podręcznik 

Klasa 4, Piękna nasza Polska cała, ćwiczenia