Wyprawka powstała po wielu latach doświadczeń autorki w pracy z pierwszoklasistami, po latach obserwacji potrzeb polonijnego dziecka i analizach przydatności różnych metod, i materiałów dydaktycznych. Wyprawka przeznaczona jest dla dziecka polonijnego, które posiada określoną bazę słownictwa, wyniesionego z domu, przedszkola i zerówki. Całość składa się z 3 pozycji książkowych: I Elementarza dziecka polonijnego II Ćwiczeń elementarzowych III Ćwiczeń w mówieniu, słuchaniu i rozumieniu tekstu. Podręczniki, według opinii recenzentów uniwersyteckich, są profesjonalnie przygotowane zarówno od strony merytorycznej jak i metodycznej, i graficznej.

"Elementarz dla dzieci polonijnych" uwzględnia ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia analizy i syntezy oraz ćwiczenia w czytaniu metodą sylabową i globalną. Teksty mają gradację - od bardzo łatwych, opartych na łączeniu sylab i wyrazów, do treści trudniejszych, mających określoną fabułę. Elementarz zawiera wiele tekstów rymowanych , dialogowych i humorystycznych. Piękna szata graficzna, z bogato ilustrowanym słowniczkiem, stanowi doskonały materiał motywujący dziecko do nauki języka polskiego. zapraszamy do obejrzenia podręcznika.

"Ćwiczenia elementarzowe" zawierają podstawowe elementy grafomotoryczne, tzn. ćwiczenia płynności ręki w postaci szlaczków literopodobnych, ćwiczeń w kształtnym pisaniu liter według kolorowego wzoru, z oznaczeniem kierunku i rytmu kreślenia. W pozycji tej znajdą państwo także wiele ćwiczeń w pisaniu po śladzie, z zachowaniem proporcjonalności liter, sylab i wyrazów, i właściwych ich odstępów. Ćwiczenia uwzględniają także zadania z rozsypankami sylabowymi, wyrazowymi, a także rebusy i krzyżówki. Ćwiczenia dla pierwszoklasistów mają na celu kształcenie właściwych nawyków pisania, w określonych liniach, polach, uczenie automatyzacji łączeń i wyrabianie czujności ortograficznej. Ćwiczenia elementarzowe delikatnie dziecko dyscyplinują, kształcą spostrzegawczość, uwagę i koncentrację. Są nadzwyczaj starannie opracowane graficznie. zapraszamy do obejrzenia podręcznika.

Dodatkowe materiały dydaktyczne:
Podręcznik metodyczny dla nauczyciela "Kocham uczyć maluchy", 
Płyta CD "Piosenki pierwszoklasistów"

Zobacz w księgarni: 

Elementarz dla dzieci polonijnych 

Ćwiczenia elementarzowe