Wyprawka powstała po wielu latach doświadczeń autorki w pracy z pierwszoklasistami, po latach obserwacji potrzeb polonijnego dziecka i analizach przydatności różnych metod, i materiałów dydaktycznych. Wyprawka przeznaczona jest dla dziecka polonijnego, które posiada określoną bazę słownictwa, wyniesionego z domu, przedszkola i zerówki. Całość składa się z 3 pozycji książkowych: I Elementarza dziecka polonijnego II Ćwiczeń elementarzowych III Ćwiczeń w mówieniu, słuchaniu i rozumieniu tekstu. Podręczniki, według opinii recenzentów uniwersyteckich, są profesjonalnie przygotowane zarówno od strony merytorycznej jak i metodycznej, i graficznej.

Elementarz – Podręcznik do nauki czytania i rozwoju słownictwa dla dzieci szkół polonijnych. Kontynuacja nauki języka polskiego z bohaterami poznanymi we wcześniejszych podręcznikach autorki M. Pawlusiewicz. Kolorowy podręcznik z pięknymi ilustracjami i łatwymi do czytania dużymi literami przybliża uczniowi poznawanie otaczającego go świata i pomaga w rozwoju słownictwa.

Trzecie wydanie „Elementarza polonijnego” zostało przygotowane z należytą starannością metodyczną i merytoryczną przez co gwarantuje bezproblemową naukę czytania.

Układ tekstów, od bardzo prostych do bardziej złożonych, sprawi, że dziecko bez większego wysiłku nauczy się czytać. Rozumienie każdego tekstu powinno być umiejętnie sprawdzane pytaniami zadawanymi przez nauczyciela lub rodzica. 

"Ćwiczenia elementarzowe" zawierają podstawowe elementy grafomotoryczne, tzn. ćwiczenia płynności ręki w postaci szlaczków literopodobnych, ćwiczeń w kształtnym pisaniu liter według kolorowego wzoru, z oznaczeniem kierunku i rytmu kreślenia. W pozycji tej znajdą państwo także wiele ćwiczeń w pisaniu po śladzie,

z zachowaniem proporcjonalności liter, sylab i wyrazów, i właściwych ich odstępów.

Ćwiczenia uwzględniają także zadania z rozsypankami sylabowymi, wyrazowymi, a także rebusy i krzyżówki.

Ćwiczenia dla pierwszoklasistów mają na celu kształcenie właściwych nawyków pisania, w określonych liniach, polach, uczenie automatyzacji łączeń i wyrabianie czujności ortograficznej. Ćwiczenia elementarzowe delikatnie dziecko dyscyplinują, kształcą spostrzegawczość, uwagę i koncentrację. Są nadzwyczaj starannie opracowane graficznie.

Dodatkowe materiały dydaktyczne: 

Poradnik metodyczny dla nauczyciela 

Płyta CD "Piosenki pierwszoklasistów" 

Zobacz w księgarni: 

Elementarz dla dzieci polonijnych 

Ćwiczenia elementarzowe