Religia klasy I - VIII

„Dobry Pasterz" to seria podręczników napisanych z myślą o dzieciach polonijnych – po polsku z częściowym tłumaczeniem po angielsku. Zawierają one ćwiczenia i są oparte na wytycznych programów katechetycznych.

Podręczniki otrzymały oficjalną zgodę diecezji Brooklyn do nauczania katechezy w Kościele Rzymsko-Katolickim. Pierwszy podręcznik ukazał się w 2011, natomiast od kilku lat dostępny jest cały komplet od klasy pierwszej do ósmej. 

Do wszystkich podręczników dostępne są również podręczniki metodyczne, które zawierają płytę z opracowanymi prezentacjami multimedialnymi do każdej jednostki katechetycznej.  

Niech przynoszą one dobre owoce w nauczaniu katechezy i służą większej chwale Bożej.

ZALETY PODRĘCZNIKÓW:

1. ILOŚĆ TEMATÓW DOSTOSOWANA DO ROKU KATECHETYCZNEGO.

2. PO POLSKU Z OBJAŚNIENIAMI PO ANGIELSKU.

3. KORELUJĄ Z ROKIEM LITURGICZNYM .

4. ZAWIERAJĄ ĆWICZENIA .

5. ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA RELIGII.

6. STANOWIĄ SPÓJNĄ CAŁOŚĆ OD KLASY  I DO VIII.

Opinie o podręcznikach: 

Podręczniki z serii „Dobry Pasterz” autorstwa Krzysztofa Gospodarca są interesującą i wartościową propozycją do nauki religii rzymskokatolickiej w klasach 1-8. Są one zgodne z programem katechetycznym realizowanym w Polsce tj. Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego oraz zostały dopuszczone do użytku przez diecezję Kościoła rzymskokatolickiego z siedzibą w Brooklynie. Podręczniki opracowano w formie książek – broszur z ćwiczeniami uzupełniającymi i utrwalającymi treści nabyte przez ucznia na katechezie.

Są one udaną odpowiedzią na specyficzne potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli pracujących w warunkach, gdzie język polski niejednokrotnie uznawany jest za drugi lub obcy. Autor z powodzeniem podjął śmiałą próbę pogłębienia i poprawienia skuteczności dialogu miedzy wszystkimi uczestnikami tj. uczniami, katechetami oraz rodzicami, procesu katechetycznego'

Ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz 

Korzystałem z różnych pomocy katechetycznych. W większości były to podręczniki kierowane do dzieci uczących się w Polsce. Podręczniki te nie były dostosowane do warunków polonijnych z dwóch zasadniczych powodów.
Po pierwsze, w katechezie dzieci polonijnych najczęściej przewidziana jest jedna jednostka katechetyczna w ciągu tygodnia, a podręczniki polskie zawierały dwie. O ile dla katechety nie było problemu z połączeniem dwóch jednostek lekcyjnych w jedną, o tyle uczniowie mieli z tym problem. A opuszczenie jakiegoś tematu nie było najlepszym rozwiązaniem. Po drugie, poziom podręczników dla dzieci w Polsce jest trochę nie dostosowany dla dzieci polonijnych, dla których język polski jest drugim językiem, który czasami wymaga wyjaśnień w języku angielskim. W podręcznikach polskich, których używałem nie było lekcji przygotowanych w formie multimedialnej.

Z tymi problemami zmierzył się dr Krzysztof Gospodarzec, który przygotował świetne podręczniki nauczania religii dla dzieci polonijnych. Dla mnie osobiście te podręczniki będą dużą pomocą w nauczaniu religii, a tym bardziej dla dzieci, które będą z nich korzystały. Ilość jednostek lekcyjnych jest dostosowana do warunków nauczania w szkołach polonijnych. Język i sposób ujęcia tematów jest bardziej przystępny i zrozumiały dla dzieci. W podręcznikach są także niezbędne i zasadnicze wyjaśnienia w języku angielskim.

Także niektóre prawdy katechizmowe oraz modlitwy podane są w wersji dwujęzycznej, co jest niezbędne np. przy sprawowaniu sakramentu pojednania, czy Eucharystii. Dzieci powinny umieć się spowiadać w dwóch językach, czy aktywnie uczestniczyć we Mszy św. w języku polskim i angielskim. Do niektórych podręczników dołączona jest płyta CD z prezentacją multimedialną. Na uwagę i pochwałę zasługują specjalne podręczniki przygotowujące do przyjęcia Pierwszej Komunii św. i sakramentu Bierzmowania. 

Dobrze, że takie podręczniki ukazały się na rynku polonijnym.
 Ks. Ryszard Koper

“Poznajemy Pana Jezusa”


Pierwsza część podręcznika zawiera tematy wprowadzające w zagadnienia wiary. W drugiej części następuje zapoznanie z wydarzeniami z życia Pana Jezusa.
Podręcznik do nauczania religii dla klasy 1

Zobacz podręcznik

Zobacz w księgarni 

Zeszyt metodyczny 


Podręcznik do klasy drugiej zawiera tematy pogłębiające znajomość Pana Jezusa; oraz zwraca uwagę na Eucharystię.“Przyjaźń z Panem Jezusem” 

Podręcznik do nauczania religii dla klasy 2

Zobacz podręcznik w środku 

Zobacz w księgarni

Zeszyt metodyczny
“Komunia z Panem Jezusem”

Podręcznik przygotowujący do Pierwszej Komunii Świętej

Zobacz podręcznik w środku 

Zobacz w księgarni 

Zeszyt metodyczny

Klasa 3

"W przyjaźni z Panem Jezusem. Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy III"

Zobacz w księgarni 

“Kanaan – Ziemia Obiecana”
Podręcznik do nauczania religii dla klasy 4

Podręcznik podzielony jest na dwie główne części . I część zawiera teamty nawiązujące do otrzymanych sakramentów: Chrztu, Eucharystii i Pokuty. II część to wejście w Stary Testament od czasów Abrahama do króla Dawida. Tematy korelują z rokiem liturgicznym Kościoła; opisy przedstawione są w języku polskim wraz z częściowym tłumaczeniem angielskim zwłaszcza poleceń do ćwiczeń i zadań domowych.

Zobacz podręcznik w środku

Zobacz w księgarni 

Zeszyt metodyczny


“Effata —znaki i cuda”
Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 5

Podręcznik podzielony jest na dwie główne części. W wymiarze chronologicznym pierwsza część jest kontynuacją wydarzeń Starego Testamentu i zawiera teamty nawiązujące do czasów prorockich. Kończy się tematem Jana Chrzciciela w okresie Adwentu, zamykając Stary Testament. II część to wejście wNowy Testament i ukazanie Zbawiciela przez Jego znaki i cuda.

Zobacz podręcznik w środku

Zobacz w księgarni

Zeszyt metodyczny


“Perła – Królestwa Bożego”
Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 6

Podręcznik ukazuje nauczanie Pana Jezusa. I część zawiera tematy ukazujące przypowieści o Królestwie Bożym i czasy ostateczne. II część ukazuje przypowieści o Bożej miłości i ukazuje znaczenie sakramentów i modlitwy.

Zobacz podręcznik w środku 

Zobacz w księgarni 


“Emmaus – Z Jezusem przez życie” 
Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 7

Pierwsza część ukazuje początki Kościoła, prześladowania i ogólny wgląd w historię Kościoła do czasów dzisiejszych. Druga część ukazuje aspekty odnajdywania Jezusa we współczesnym życiu młodego człowieka.

Zobacz podręcznik w środku 

Zobacz w księgarni


“Przyjdź Duchu Święty”
Podręcznik i ćwiczenia do religii przygotowujący do sakramentu Bierzmowania

Zobacz podręcznik w środku.

Zobacz w księgarni