Język polski (7-10 lat)

„Lubię Polski!" – podręczniki do nauki języka polskiego, jako drugiego – autor Agnieszka Rabiej.

Lubię Polski! To seria książek do nauki języka polskiego jako drugiegi dla dzieci. Powstaniu książek towarzyszyły stałe konsultacje z pedagogami pracującymi w szkołach amerykańskich wedlug programów dwujęzycznych oraz ESL, którzy testowali i oceniali proponowane w podręcznikach rozwiązania metodyczne. Zawartość książek, ich szata graficzna, a także wykorzystne metody i techniki pracy zostały dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci w wieku 6 – 10 lat. Seria Lubię Polski!
To materiały bogato ilustrowane, nowoczesne i atrakcyjne dla dzieci. Mogą być wykorzystane zarówno w szkołach polonijnych jaki i do nauki dziecka polonijnego w domu.
Seria Lubię Polski! Składa się z dwóch kompletów materiałów dydaktycznych:
Lubię Polski! 1 i Lubię Polski! 2

Każda część obejmuje:

  • Podręcznik dla ucznia z 2 płytami CD
  • Zeszyt ćwiczeń
  • Czytanki – „Lubię czytać po polsku – teksty i ćwiczenia” – ich treść została tematycznie powiązana z rozdziałami w podręcznikach Lubię Polski! i stanowi ich znakomite uzupełnienie. Teksty i ćwiczenia „Lubię czytać po polsku” są adresowane do uczniów lepiej znających język polski, którzy chcą poszerzać swoje słownictwo i struktury językowe w ramach sprawności czytania ze zrozumieniem.
  • Poradnik dla nauczyciela/rodzica z kartami obrazkowymi do nauki słownictwa

Lubie Polski 1 podrecznikLubię Polski! 1

pdf

Podręcznik

 

- bogato ilustrowane i zróżnicowane ćwiczenia
- piosenki, historyjki, gry i zabawy dydaktyczne
- tematyczny układ treści nauczania
- regularne lekcje powtórzeniowe

Lubie Polski! 1 zeszyt cwiczenLubię Polski! 1

pdf

Zeszyt Ćwiczeń

- ćwiczenia zintegrowane z materiałem językowym zawartym w podręczniku rozwijają sprawność czytania i pisania
- dwujęzyczne polecenia do zadań ułatwiają dziecku samodzielne korzystanie z zeszytu
- opis umiejętności zamieszczony na końcu każdego rozdziału pozwala na samoocenę zdobytych kompetencji, a nauczycielowi i rodzicom umożliwia stałą obserwację postępów dziecka w nauce
- nazywanie ulubionych sposobów poznawania języka polskiego rozbudza u dziecka refleksję nad procesem uczenia się


Lubie czytac po polsku! 1Lubię czytać po polsku! 1

pdf

Czytanka


Lubie polski! 1 poradnik dla nauczycielaLubię Polski! 1

pdf

Poradnik dla nauczyciela/rodzica


Lubie Polski! 2 podrecznik

Lubię Polski! 2

pdf

Podręcznik


Lubie Polski! 2 zeszyt cwiczenLubię Polski! 2

pdf

Zeszyt Ćwiczeń

- ćwiczenia zintegrowane z materiałem językowym zawartym w podręczniku rozwijają sprawność czytania i pisania
- dwujęzyczne polecenia do zadań ułatwiają dziecku samodzielne korzystanie z zeszytu
- opis umiejętności zamieszczony na końcu każdego rozdziału pozwala na samoocenę zdobytych kompetencji, a nauczycielowi i rodzicom umożliwia stałą obserwację postępów dziecka w nauce
- nazywanie ulubionych sposobów poznawania języka polskiego rozbudza u dziecka refleksję nad procesem uczenia się


Lubie czytac po polsku! 2Lubię czytać po polsku! 2

pdf

Czytanka


Lubie Polski! 2 poradnik dla nauczycielaLubię Polski! 1

pdf

Poradnik dla nauczyciela/rodzica