Współpraca z Fundacją Edukacji Polonijnej

Posted By: Małgorzata Wiśniewska In: Polskie Podręczniki On: Hit: 15

Bardzo miło nam powiadomić, że rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Edukacji Polonijnej.

Fundacjia Edukacji Polonijnej, to organizacja, której celem jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie szerzenia polskiej edukacji, również wśród Polaków przebywających poza granicami kraju, wspieranie i promowanie działań edukacyjno-oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży zamieszkałej w kraju oraz dzieci i młodzieży polonijnej. Fundacja skupia się również na działaniach w kierunku krzewienia polskiej kultury oraz promowania języka polskiego za granicą. W ramach działań fundacji organizowane sa liczne konkursy, dodatkowe zajęcia on-line dla polonijnych dzieci.

  

Najważniejsze cele Fundacji to:

  • Rozpowszechnianie polskiej edukacji za granicą
  • Promowanie dwujęzyczności wśród Polaków przebywających za granicą
  • Promowanie używania języka ojczystego wśród polskiej społeczności

Ponieważ cele fundacji są bardzo podobne do naszych, mamy nadzieję, że współpraca zaowocuje wieloma ciekawymi projektami i pozwoli nam dotrzeć do jeszcze większej grupy odbiorców.

Fundacja promuje polską edukację poza granicami Polski i jest autorem wielu ciekawych kampanii społecznościowych, jak Mamo, Tato, chcę mówić po polsku, czy  projektu Polonika, który śledzi wpływ Polaków na mapie świata.

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi informacjami na temat polonijnej edukacji, a także polecamy materiały edukacujne dostępne na stronie fundacji.