Sześć majowych świąt ważnych dla dzieci dwujęzycznych

Posted By: Izabela Olendzki In: Dwujęzyczność On: Hit: 1243

Jakie święta obchodzą w maju dzieci dwujęzyczne i dwukulturowe? 

W maju jest co świętować!

Majówka i wolne dni to świetna wiadomość dla uczniów i pracujących rodziców oraz pretekst do wypoczynku. Early May Bank Holiday (w tym roku 6 maja), nie pokrywa się co prawda a polskimi dniami wolnymi od pracy, ale nadal jest co świętować. Aby pomóc rodzicom dzieci dwujęzycznych, przygotowaliśmy zestawienie wszystkich świąt majowych, włącznie z Heritage Days, świętem zainicjowanym przez Polską Ambasadę, w które zaangażowało się wiele polskich szkół sobotnich.

1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy

Międzynarodowe Święto Pracy (ang. International Workers Day), lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, to święto obchodzone corocznie 1 maja dla upamiętnienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej. W Polsce dzień ten jest świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy.

1 maja świętujemy również rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

2 maja – Dzień Flagi

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na Fladze RP. Jest to święto stosunkowo młode, bo obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie.

2 maja to również Dzień Polonii i Polaków za Granicą

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja jest świętem państwowym obchodzonym w Polsce na pamiątkę uchwalenia w 1791 roku konstytucji mającej na celu poprawę sytuacji politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy.

Konstytucja 3 maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni, jako pierwsza tego typu nowoczesna konstytucja w Europie i druga na świecie. Zmieniono ustrój polityczny kraju z monarchii parlamentarnej na konstytucyjną. Zniesiono liberum veto, uważane za jedną z przyczyn ówcześnie panującej złej sytuacji politycznej kraju. Ustanowiła także trójpodział władzy znany obecnie, tj. na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Wprowadzono zasadę dziedziczenia tronu w miejsce wolnej elekcji ograniczając wpływy szlacheckie, a wzmacniając pozycję rodziny królewskiej. Konstytucja 3 maja poprawiała także trudną sytuację chłopów. Współautorem ustawy był ówcześnie panujący król Stanisław August Poniatowski.

Polish Heritage Days [Dni Dziedzictwa Polskiego]

Polish Heritage Days [Dni Dziedzictwa Polskiego] jest corocznym wydarzeniem organizowanym i realizowanym pod patronatem Ambasady Polskiej w Londynie. Celem Polish Heritage Days jest świętowanie i promowanie polskiej kultury, dziedzictwa przeszłych pokoleń oraz polskiego wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Wielkiej Brytanii.

Projekt Polish Heritage Days obywa się w miesiącu maju na terenie całej Wielkiej Brytanii. Wydarzenie tradycyjnie rozpoczyna się w weekend tuż po symbolicznym i jakże ważnym dniu 3. maja, kiedy to w 1791 roku Polska ogłosiła swoja pierwszą skodyfikowaną konstytucję (jako pierwszy kraj w Europie, a drugi na świecie po Stanach Zjednoczonych). Konstytucja stała się symbolem wolności i równości. Polish Heritage Days jest także okazją do świętowania dnia 2. maja, który to w Polsce, a także wśród Polonii rozproszonej po całym świecie, obchodzony jest jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi RP.

Celem Polish Heritage Days jest jeszcze bliższe zintegrowanie polskiej społeczności z innymi społecznościami zamieszkującymi Wielką Brytanię, zarówno na poziomie lokalnym, jak i narodowym, podzielenie się polską kulturą, dziedzictwem i słynną polską gościnnością. Jednym z celów jest także przedstawienie Polaków jako naród otwarty i tolerancyjny.

Co roku Ambasador Polski zachęca wszystkie polskie, brytyjskie i międzynarodowe organizacje, a także polskie parafie i szkoły sobotnie działające w Wielkiej Brytanii do aktywnego uczestniczenia w obchodach.

Oficjalnym symbolem Polish Heritage Days jest biało-czerwona szachownica, która to była symbolem polskich pilotów walczących w Bitwie o Anglię, i która dzięki staraniom Ambasady Polskiej w Londynie stała się oficjalnym symbolem Polaków w Wielkiej Brytanii. 

W tym roku obchodzimy także jakże ważną, 250. rocznicę oficjalnego ustanowienia polsko-brytyjskich stosunków dyplomatycznych i stulecie odnowy polsko-brytyjskich stosunków dwustronnych.

Źródło: https://londyn.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/polish_heritage_days/

6 maja - Early May Bank Holiday – w tym roku dzień wolny od pracy przypada 6 maja. W Wielkiej Brytanii święto majowe jest świętem ruchomym i przypada zawsze w pierwszy poniedziałek maja.

9 maja – dzień Unii Europejskiej. Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. Został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako Plan Schumana, przez Roberta Schumana 9 maja 1950 r.

 

Zajrzyj też na półkę Poznaję Polskę, gdzie znajdziesz wiele pomocnych materiałów, które pomogą wam na wesoło poznawać historię Polski i tradycje związane z majowymi świętami. 

A żeby zachęcić dzieci do poznania majowych świąt i symboli, pobierz pdf, Majowe pomoce małego patrioty, w którym znajdziesz: 
-wykreślankę ze słownictwem związanym z Konstytucją 3 Maja
-polskie symbole narodowe do kolorowania
-flagę Unii Europejskiej i mapę Europy do kolorowania

Pochwal się swoim dziełem oznaczając nas na portalach społecznościowych:

@czytamimowiepopolsku

#czytamimowiepopolsku