Korzyści Płynące Z Dwujęzyczności

Posted By: Małgorzata Wiśniewska In: Dwujęzyczność On: Hit: 14

Co dajemy dziecku, przekazując mu swój język ojczysty?

Przede wszystkim budujemy z nim pełny kontakt emocjonalny. Najnaturalniej jest nam wyrazić siebie, swoje wartości i przeżycia, w języku, z którym sami dorastaliśmy.

Korzyści płynące z dwujęzyczności

Opanowanie języka rodziców, pozwala też na utrzymanie kontaktu z dziadkami, bliskimi i znajomymi. Dorastanie w szacunku dla kultury obojga rodziców, daje solidne podstawy do określenia swojej tożsamości i budowania poczucia własnej wartości - bez kompleksów.

Dwujęzyczność, niesie też ze sobą korzyści intelektualne.

Osoby dwujęzyczne, myślą kreatywnie. Lepiej radzą sobie z myśleniem abstrakcyjnym. Szybciej opanowują kolejne języki i są w stanie łatwiej się skupić.