Religia klasy I - VIII

„Dobry Pasterz" to seria podręczników napisanych z myślą o dzieciach polonijnych – po polsku z częściowym tłumaczeniem po angielsku. Jednocześnie zawierają one ćwiczenia i są oparte na wytycznych programów katechtycznych zarówno amerykańskim jak i polskim.
Podręczniki otrzymały oficjalną zgodę diecezji Brooklyn do nauczania katechezy w Kościele Rzymsko-Katolickim. Pierwszy podręcznik ukazał się w 2011, natomiast od roku szkolnego 2013/14 jest dostępny cały komplet od klasy pierwszej do ósmej. (w linku podręczniki -można zobaczyć przykładowe tematy). W roku szkolnym 2014/15 będą dostępne podręczniki metodyczne wraz z prezentacjami multimedialnymi do klas młodszych. Będzie także dostępna płyta muzyczna z piosenkami zawartymi w podręcznikach do klas 1-3. (w linku metodyczne – można zobaczyć przykładowe opracowania metodyczne, prezentacje multimedialne i odsłuchać piosenki).
Niech przynoszą one dobre owoce w nauczaniu katechezy i służą większej chwale Bożej.

 

Religia kl. I“Poznajemy Pana Jezusa”
Podręcznik do nauczania religii dla klasy 1

Pierwsza część podręcznika zawiera tematy wprowadzające w zagadnienia wiary. W drugiej części nastepuje zapoznanie z wydarzeniami z życia Pana Jezusa.

Szczegóły: pdf
 

Religia kl. II“Przyjaźń z Panem Jezusem”
Podręcznik do nauczania religii dla klasy 2

Podręcznik do klasy drugiej zawiera tematy pogłębiające znajomość Pana Jezusa; oraz zwraca uwagę na Eucharystię.

Szczegóły: pdf
 

Religia - przygotowanie do Komunii“Komunia z Panem Jezusem”
Podręcznik przygotowujący do PierwszejKomunii Świętej

Szczegóły: pdf
 

Religia kl. IV“Kanaan – Ziemia Obiecana”
Podręcznik do nauczania religii dla klasy 4 

Podręcznik podzielony jest na dwie główne części . I część zawiera teamty nawiązujące do otrzymanych sakramentów: Chrztu, Eucharystii i Pokuty. II część to wejście w Stary Testament od czasów Abrahama do króla Dawida. Tematy korelują z rokiem liturgicznym Kościoła; opisy przedstawione są w języku polskim wraz z częściowym tłumaczeniem angielskim zwłaszcza poleceń do ćwiczeń i zadań domowych.

Szczegóły: pdf
 

Religia kl. V“Effata —znaki i cuda”
Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 5

Podręcznik podzielony jest na dwie główne części. W wymiarze chronologicznym pierwsza część jest kontynuacją wydarzeń Starego Testamentu i zawiera teamty nawiązujące do czasów prorockich. Kończy się tematem Jana Chrzciciela w okresie Adwentu, zamykając Stary Testament. II część to wejście wNowy Testament i ukazanie Zbawiciela przez Jego znaki i cuda. Zobacz podręcznik w środku.

Szczegóły: pdf
 

Religia kl. VI“Perła – Królestwa Bożego”
Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 6

Podręcznik ukazuje nauczanie Pana Jezusa. I część zawiera tematy ukazujące przypowieści o Królestwie Bożym i czasy ostateczne. II część ukazuje przypowieści o Bożej miłości i ukazuje znaczenie sakramentów i modlitwy.

Szczegóły: pdf
 

Religia kl. VII“Emmaus – Z Jezusem przez życie”
Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 7

Pierwsza część ukazuje początki Kościoła, prześladowania i ogólny wgląd w historię Kościoła do czasów dzisiejszych. Druga część ukazuje aspekty odnajdywania Jezusa we współczesnym życiu młodego człowieka.

Szczegóły: pdf
 

Religia - przygotowanie do Bierzmowania“Przyjdź Duchu Święty”
Podręcznik i ćwiczenia do religii przygotowujący do sakramentu Bierzmowania Zobacz podręcznik w środku.

Szczegóły: pdf